Pedagogu profesionālās pilnveides kursu piedāvājums

Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, skolas – centra telpās bez maksas

realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 8 stundu programmu.

 

06.06.2022.-   PII pedagogi

06.06.2022. – sākumskolu pedagogiem

14.06.2022.-   PII pedagogi

14.06.2022. – sākumskolu pedagogiem

,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana.” (8 st.)

Mērķauditorija –  PII pedagogi, sākumskolu pedagogiem:

Programma ir veidota, lai paaugstinātu pedagogu profesionālās kompetences par pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu mācību procesā bērniem ar dažādiem/vairākiem funkcionālajiem traucējumiem. Iespēja pedagogiem praktiski darboties un dalīties pieredzē, pilnveidot un izmēģināt dažādas darba metodes, kas ir atbilstošas bērna prasmju līmenim. Aktualizēt alternatīvās komunikācijas metodes un bērnu sensoro spēju attīstības īpatnības.

Kursu tēmas:

 

Bērnu vecumposmu raksturojums un attīstības uzdevumi.

Bērnu emocionālā veselība, profilakse un ieteikumi emocionālās veselības stāvokļa uzlabošanai.

Darbs ar agresīviem bērniem,   bērniem ar uzvedības traucējumiem. Pozitīva disciplinēšana.

Prāta vingrošana un dinamiskās pauzes mācību procesā.

Sensomotoro spēju attīstības īpatnības.

Mācību nodarbība ar Montesori materiāliem- atbalsts izglītojamajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Bērnu sociālo un emocionālo kompetenču attīstīšana, izmantojot ķermeņa apzināšanās un relaksācijas vingrinājumus.

Pieteikšanās kārtība:

– elektroniski, aizpildot anketu

Uz 06.06.2022

https://forms.gle/3Z2syH6jva4Z332T7

https://forms.gle/3Z2syH6jva4Z332T7

Uz 14.06.2022.

https://forms.gle/WRXc5iTPRQE4T3hJ6

https://forms.gle/WRXc5iTPRQE4T3hJ6

P.s. Vietu skaits grupā ir ierobežots

Kontaktinformācija: Līga Gutnika, tālrunis 23274810,

e- pasts Liga.Gutnika@izglitiba.jelgava.lv

Kursu beigās tiks izsniegta apliecība.