2. jūnijā klāt beidzot bija lielie gaidīšanas svētki, kad Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra astoņi pirmsskolas grupiņas absolventi braši iesoļoja skolas aktu zālē uz savu pēdējo kopīgo pirmsskolas pasākumu – IZLAIDUMU, lai jau pavisam drīz ar lepnumu varētu teikt: paliec sveiks bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks!

Pasākums priecēja visus klātesošos, jo pēc ilgāka laika, šis bija pirmais kopīgais pasākums klātienē, kad arī vecāki varēja būt klāt un ar lepnumu noskatīties uz saviem jau lielajiem bērniem.

Kopīgs cienasts, sirsnīgas sarunas par kopā vadītiem gadiem un sarūpētie pārsteigumi bērniem šo dienu padarīja neaizmirstamu.

Izskanēja pateicības vārdi vecākiem par sniegto atbalstu gan bērniem, gan skolotājiem mācību gada laikā. Vecāki sirsnīgi pateicās skolai un skolotājiem nenovērtējamo ieguldījumu viņu bērnos!