Profesionālās pilnveides kursi Dobeles novada pedagogiem

Pašā 2023.gada nogalē 28.decembrī, Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursus “Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”.

Uz kursiem bija ieradušies Dobeles novada – Penkules pamatskolas, Bikstu pamatskolas, Auces vidusskolas, Dobeles sākumskolas, Dobeles 1.vidusskolas, Mežinieku pamatskolas, Dobeles pirmsskolas izglītības iestāžu “Zvaniņš”, “Spodrītis” un “Jāņtārpiņš” pedagogi.

Kursu laikā pedagogiem bija iespēja papildināt zināšanas, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus par izglītojamo speciālām vajadzībām un to diagnostikas metodēm, kā veiksmīgāk sniegt pielāgotu atbalstu un laicīgi to iekļaujot mācību darba plānošanā. Pedagogi dalījās pieredzē un ar labās prakses piemēriem diferencētas pieejas īstenošanā ikdienas mācību procesā. Kopā izskatījām vairākus atbalsta modeļus skolēniem ar dažādām speciālām vajadzībām.

Tika pārrunāta aktuāla un daudziem pedagogiem sasāpējusi tēma – izglītojamo uzvedība. Izmantojot dažādu situāciju analīzi, tika izrunātas tādas izglītojamo uzvedības problēmām, kā agresija, dažādas dusmu izpausmes, ignorēšana, atteikšanos iesaistīties aktivitātēs. Pedagogiem tika piedāvāts vairākas rīcības stratēģijas, kuras palīdz darbā ar izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem.

Kursu praktiskajā daļā kopīgi atsvaidzinājām zināšanas par atgādņu gatavošanu un izmantošanu ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos, atbalsta pasākumu piemērošanu un individuālo izglītības apguves plānu veidošanu.