Reģionālā skolotāju pieredzes konference “Praktiski. Lietpratībai. Zemgale”

12. aprīlī tiešsaistē norisinājās Skola 2030 reģionālā skolotāju pieredzes konference “Praktiski. Lietpratībai. Zemgale” par Zemgales reģiona skolotāju mācīšanās un mācīšanas pieredzi. Šī ir viena no piecām reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm, kuras aprīlī notiek visos Latvijas reģionos.

Iekļaujošās izglītības sesijā ar savu pieredzes stāstu “Kā skolēnos ar speciālām vajadzībām laikus pamanīt trauksmi?” dalījās direktora vietniece metodiskā darbā Līga Gutnika. Viņa dalījās ar praktisko darba pieredzi par to, ko darīt un kā reaģēt situācijās, kurās nepieciešams atpazīt uzvedības izpausmes kā traucējumu priekšvēstnešus, kā novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem, stāstīja par trauksmi un to, cik dažādi var būt tās cēloņi. Klausītāji guva ieskatu praktiskā pieredzes stāstā darbā ar bērnu, kuram ir autiskā spektra traucējumi.

Mūsu skolas direktora p.i. un teātra mākslas skolotāja Dace Ekša, vizuālās mākslas
skolotāja Dace Podniece un  sākumskolas skolotāja Līga Žilinska citiem pedagogiem vadīja darbnīcu “Kā akcentēt katra skolēna stiprās puses, lai viņš
justos piederīgs, vajadzīgs, lai paaugstinātos viņa pašapziņa?”

Darbnīcā tika aktualizēti piemēri, kā akcentēt katra skolēna stiprās puses, lai viņš justos piederīgs, vajadzīgs, lai paaugstinātos viņa pašapziņa un veidotos
pamatota izjūta –“es varu, es protu, es daru”. Pedagogi dalījās ar praktiskiem piemēriem, kā skolotājam attīstīt skolēna potenciālu. Bija ieskats gan fotogrāfijās, gan video par to, kā organizēt savu darbu, lai ievērotu principu –“skola
katram bērnam”.