Seminārs – metodiskā diena Jelgavas un Ozolnieku novada pedagogiem Jelgavas  1. internātpamatskolas – attīstības centrā.

            Sadarbībā ar Jelgavas novada izglītības pārvaldi  20. februārī mūsu skolā tika organizēts seminārs – metodiskā diena Jelgavas un Ozolnieku novada izglītības iestāžu atbalsta komandas pārstāvjiem. Seminārā piedalījās 23 dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.

 

 

 

 

 

 

Semināra- metodiskās dienas tēmas:

  • Jelgavas 1. internātpamatskolas- attīstības centra darbības virzieni, pieredze sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā;
  • individuālie atbalsta pasākumi;
  • atbalsta komandas sadarbība – skolotājs, skolēns, vecāks;
  • Erasmus+ projekts “Katrs skolēns ir svarīgs- speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā”;
  • labās prakses piemēri.

 

 

 

 

 

Mūsu skolas skolēni viesus sagaidīja ar īpašu sveicienu – koncertu ar dziesmām un dejām. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar skolas un atbalsta personāla darba specifiku sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā un izglītojamajiem pieejamo individuālo atbalstu mācību un rehabilitācijas procesā. Dalībniekiem bija iespēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Semināra laikā Erasmus+K1 projekta “Katrs skolēns ir svarīgs- speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā” dalībnieki iepazīstināja kolēģus ar speciālās un iekļaujošās izglītības īstenošanu un atbalsta personāla darba specifiku Grieķijā, dalījās pieredzē ar iegūtajām zināšanām, mācību metodēm un labās prakses piemēriem, kā arī iedrošināja kolēģus uzdrīkstēties un iesaistīties Erasmus+ projektu īstenošanā savās izglītības iestādēs.

 

 

 

 

 

 

Semināra noslēgumā dalībniekiem tika organizēta ekskursija pa skolu, kuras laikā bija iespēja apskatīt skolas telpas un tikties ar skolas pedagogiem.