“Ik skolotājs ir burvis,

Jo sirdis atslēgt māk,

Lai tajās labestība

Un mīlestība nāk.

Ik skolotājs ir burvis

Un eņģelis mazliet,

Jo zināšanas sējot,

Caur gadsimtiem spēj iet.”

(K.Apškrūma)

  1. gada 7. oktobra rīts skolotājiem pārsteigumu rīts! Brīdis, lai atliktu uz mirkli malā savas ikdienas rūpes, darbus un ar smaidu sejā, un ķerot pozitīvas emocijas, prieku svinēt savus svētkus!

Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs Gada skolotājs 2022

Līga Gutnika

Arnita Spure

Diāna Cabija

Jolanta Ābelīte

Lepojamies!

 

Paldies par sadarbību SIA “Zelt” saimniecei Elīnai un “Jelgavas rokskola” solistam Sandim par iepriecinājumu Skolotāju dienā!