Starptautiskā metodiskā diena ar Alītas pedagogiem

No 2023. gada 22. maija līdz 2023. gada 26. maijam Erasmus+ programmas ietvaros Jelgavā viesojās  Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva) komandas pārstāvji. Mobilitāti Latvijā īstenoja divi Alītas profesionālās izglītības centra direktora vietnieki, projektu koordinatore un skolas psiholoģe.

Pieredzes apmaiņas nolūkos tika organizēta vizīte arī Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrā, tika organizēta tikšanās ar vadības komandas pārstāvjiem, lai savstarpēji dalītos pieredzē un pārņemtu labās prakses piemērus dažādu problēmu risināšanā.

Kolēģus uzrunāja skolas direktore Dace Ekša, kas  arī iepazīstināja ar  skolas izglītības procesa organizēšanu Jelgavas pamatskolā ”Valdeka”- attīstības centrā un pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā. Direktores vietnieces Līga Gutnika, Skaidrīte Čerevko un Krista Statkus dalījās pieredzē par atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamajiem, vecākiem un citu izglītības iestāžu pedagogiem. Pedagogiem no Lietuvas bija liela interese par mācību procesa plānošanu un organizēšanu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, vides pielāgošanu, metodiskajiem materiāliem un skolēnu tālākizglītību.

Mobilitātes ietvaros kolēģi no Lietuvas iepazinās ar Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra skolā piedāvātajām iespējām un atbalstu jauniešiem, skolas pieredzi Erasmus projekta īstenošanā.

Mobilitāte tika īstenota Alītas profesionālās izglītības centra ERASMUS+ programmas mobilitātes projekta Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768 “Profesionālo kompetenču pilnveidošana Eiropā” (Improving of professional competences in Europe) ietvaros.

Noslēgumā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar skolas vidi un piedalīties diskusijā par esošo situāciju un gaidāmajām pārmaiņām izglītības jomā.