Lai iepazītu sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanas iespējas  skolā Latvijā, 2019.gada 19. septembrī mūsu skolā viesojās Šauļu logopēdiskās skolas pedagogi. Viesi iepazinās ar Jelgavas pamatskolas ”Valdeka”-attīstības centra darbības virzieniem  un  pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā, kā arī piedalījās mācību stundās. Viesiem bija iespēja iepazīties ar skolas vidi.

Bija patiess prieks satikt lietuviešu kolēģus, jo esam sadarbības partneri vairākos starptautiskos projektos. Jau oktobrī arī mūsu skolas pedagogi dosimies pieredzes apmaiņas seminārā pie lietuviešu kolēģiem uz Šauļu logopēdisko skolu.