Svētku koncerts “Es dāvinu tev Latvija…”

 

15. novembrī mūsu skolas skolēni, pedagogi un darbinieki pulcējās skolas aktu zālē, lai svētku koncertā izdziedātu skaistākās latviešu dziesmas, ieklausītos J. Jaunsudrabiņa esejas vārdos “Piemini Latviju”.

Svētku pasākums sākās skolas direktores Gundas Balodes svinīgu uzrunu un laba vēlējumiem Latvijas dzimšanas dienā, kam sekoja mūsu skolas skolēnu uzstāšanās.

Piederību Latvijai pauda un patriotisku gaisotni koncertā palīdzēja radīt arī viesi no Jelgavas 4. vidusskolas. Šoreiz pie mums viesojās vīru koris “Kārkli pelēkie zied”, ar vadītāju ir Ingus Leilands.

 

Vīru kora koncerta programmā bija iekļautas ne tikai karavīru dziesmas, bet arī Jelgavas 4. vidusskolas direktora  A. Celma komponētās dziesmas. Tā kā vīru koris dziedāja visiem zināmas dziesmas, ikviens klātesošais tika aicināts pievienoties un dziedāt līdz.

Tas radīja klātesošajos patiesu prieku un lepnumu! Liels paldies pasākuma organizatoriem Dacei Ekšai, Ingusam Leilandam, Jolantai Ābelītei, Dacei Cabei, un visiem dalībniekiem.

 Mēs esam  daļa no Latvijas!