Tiešsaistes seminārs “Vieglās valodas izmantošana atbalsta pasākumu nodrošināšanā”

2024. gada 20. martā notika tiešsaistes seminārs “Vieglās valodas izmantošana atbalsta pasākumu nodrošināšanā”, kuru organizēja Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Jelgavas pamatskolu “Valdeka”-attīstības centru.

Tiešsaistes seminārā Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra izglītības metodiķe un latviešu valodas skolotāja Rūta Kozlova dalījās pieredzē par vieglās valodas principiem un lasītprasmes veicināšanu skolēniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Savukārt Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra direktores vietniece Līga Gutnika gan stāstīja, gan uzskatāmi rādīja digitālo rīku un mākslīgā intelekta izmantošanu kā atbalstu mācību procesā. Semināra noslēgumā lektores atbildēja uz klausītāju uzdotajiem jautājumiem.

Semināra ierakstu var noskatīties šeit: https://fb.watch/r15lUZsceZ/