Ar prieku paziņoju, ka Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs 2023./2024. mācību gada I semestrī ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv! Paldies par skolotāju un skolēnu aktivitāti, sasniegtajiem rezultātiem un atbalstu, ko sniedzat digitāliem mācību līdzekļiem!