No 7.-10.novembrim 1.b – 9.b kl. skolēni aktīvi iesaistījās pasākumos, kuros tika iekļautas skolēnu darbības caurviju prasmju attīstīšanai un veidota starp priekšmetu saikne latviešu valodā, dabas zinībās, matemātikā, vizuālajā mākslā.
Katra klase no dabas materiāliem izveidoja savu latvju rakstu zīmi. Skolēni skaitīja kokus skolas apkārtnē, centās noteikt koku sugas. Vecāko klašu skolēni internetā meklēja tautasdziesmas par kokiem, kuri aug skolas apkārtnē, minēja krustvārdu mīklas. Jaunāko klašu skolēni aplicēja kokus, veidoja no plastilīna, minēja mīklas, lasīja koku sugu nosaukumus. Gaidot Mārtiņdienu, bērni gatavoja maskas, iepazinās ar ticējumiem. Mārtiņos visi kopā dziedāja, gāja rotaļās un cienājās ar svētku pīrāgiem.