Zemgales reģiona  izglītības iestāžu pedagogi

 papildina zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā

Jaunais mācību gads iesākās ar aktīvu  Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs atbalsta speciālistu iesaistīšanos pedagoģisko pilnveides kursu organizēšanā un īstenošanā  Zemgales reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju tika piedāvātas divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņu stundu apjomā –

  • “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” ;
  • „Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā, iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”.

 

Kopumā tika novadīti 8 kursi, kurus apmeklēja 123 pedagogi no Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Olaines, Ozolnieku novada, Rundāles novada, Auces novada, Ķekavas novada un Dobeles novada izglītības iestādēm.

Kursu laikā pedagogi aktīvi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs, diskusijās, dalījās savstarpējā pieredzē par iekļaujošās izglītības īstenošanas izaicinājumiem un grūtībām mācību procesā. Kursu dalībnieki tika iepazīstināti  ar dažādām atbalsta metodēm un pasākumiem  skolēniem ar  uzvedības problēmām un mācīšanās traucējumiem.