“Eglīte smaržo un mirdz,

                Actiņās prieks, satraukta sirds …”

   2022. gada 22. decembrī plkst.12.00, Jelgavas pamatskolā “Valdeka” – attīstības centrā pie Ziemassvētku eglītes ar klātiem galdiņiem priecīgā noskaņā 5.- 9., 5.b – 9.b klašu skolēni kopā ar pedagogiem svinēja 1. semestra noslēgumu draudzīgā un priecīgā noskaņā.

Pie mums viesojās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēkņi ar humoristisku uzvedumu “Ciemiņi”, kurā attēloja dažādas komiskas situācijas no ikdienas dzīves svētku gaidīšanas un svinēšanas procesā. Priecēja viesu atraktivitāte un pārliecinošā uzstāšanās. Īpašs pārsteigums- Ziemassvētku vecīša ierašanās, kas izraisa sajūsmu un smieklus skatītājos.

Turpinājumā muzikāli izglītojoša koncertlekcija, “Latvijas skolas soma” ietvaros, kurā uzstājās divi dalībnieki no latviešu  hip – hopa un pop – repa grupas “Citi zēni” – Dagnis Roziņš (vokāls, saksofons) un Reinis Višķeris (taustiņinstrumenti). Viņi iepazīstināja klātesošos ar divām dažādām mūzikas kultūrām ASV 40.- 50. gados – gospeļmūziku, blūzu, kas ir pamatā rokenrolam un kantrī mūziku, demonstrējot to atšķirīgo skanējumu, kā arī pastāsta,  kā pop – mūzika attīstās tālāk, minot ievērojamākos mūziķus šajā jomā.

Skolēniem bija iespēja redzēt un  dzirdēt mūzikas instrumenta saksofona skanējumu klātienē. “Citi zēni”  iesaistīja jauniešus muzicēšanas procesā un noslēgumā arī dejā. Ar atzinības rakstiem tiek sveikti aktīvākie skolēni, kuri piedalījušies dažādos konkursos 1. semestrī.

2022. gada 23.decembra dienas ieskaņa sākās ar 1.-4.klašu un visu A klašu 2022./2023.m.g.semestra noslēguma pasākumu. Caurvijot izrādes “Maijas, Paijas un Pelnrušķītes Ziemassvētki”, kur lomās iejutās mūsu pašu skolotāji un muzikālus priekšnesumus, suminot mūsu skolēnus par labām un teicamām sekmēm, dalību dažādos pasākumos, konkursos un izsakot pateicību par savu aktivitāti skolotājiem, sagaidot ciemos Ziemassvētku vecīti – ar skaistu, jautru un krāsainu Ziemassvētku jampadraci devāmies ziemas brīvlaikā!

Paldies organizatoriem par lielisko mācību pusgada noslēgumu! Lai mierīgs, jauks, laimīgs, veselīgs mums visiem Jaunais gads!