Jaunumi

Pedagoģiskās pilnveides kursi Zemgales reģiona pedagogiem

Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītie pedagoģiskās pilnveides kursi Zemgales reģiona pedagogiem Novembrī ir noslēdzies Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra un Izglītības un zinātnes ministrija sadarbības projekts, kas nodrošināja divu pedagogu profesionāls pilnveides programmu īstenošanu, piedāvājot Zemgales vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pedagogiem iegūt zināšanas, apgūt praktiskas metodes un mācēt izstrādāt Read more…

Jaunumi

Vecāku kopsapulce

14.decembrī plkst. 18.00 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs” Vecāku kopsapulce skolas aktu zālē. Tikšanās ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības policijas nepilngadīgo likumpārkāpumu provencijas grupas vecāko inspektori A. Beļajevu – vecāku un bērnu pienākumi un atbildība; aktuālā informācija 2023./2024.m.g. 1.semestra izskaņā. Uz tikšanos! Izglītības iestādes vadība.

Attīstības centrs

Seminārs vecākiem un pedagogiem “Montesori apmācības principi. Montesori metodes pielietošanas iespējas darbā ar bērniem”

28.novembrī plkst.18:00 skolas aktu zālē Seminārs vecākiem un pedagogiem “Montesori apmācības principi. Montesori metodes pielietošanas iespējas darbā ar bērniem” Lektore – Monesori, speciālais pedagogs Indra Graudiņa Pieteikšanās https://ej.uz/28_11_23 vai metodika.ac@gmail.com Ieeja brīva

Jaunumi

Zudusī Jelgava

Tikšanās ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Juriju Strodu skolas aktu zālē! Aicinām pievienoties skolēnus, skolotājus, vecākus! 13.11.2023. plkst. 15.30.

Attīstības centrs

Seminārs – Vieglas valodas pamatprincipu izmantošana mācību procesā

Seminārs “Vieglas valodas pamatprincipu izmantošana mācību procesā” 2023. gada 7. novembrī Jelgavas pamatskola “Valdeka”-attīstības centrs organizēja tiešsaistes semināru Jelgavas valstspilsētas pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem “Vieglas valodas pamatprincipu izmantošana mācību procesā”, kurā izglītības metodiķe Rūta Kozlova pirmsskolas un sākumskolas skolotājus iepazīstināja ar vieglās valodas mērķi, izcelsmi, pamatprincipiem un iespējām izmantot to Read more…