Attīstības centrs

Starptautiskā metodiskā diena

Starptautiskā metodiskā diena ar Alītas pedagogiem No 2023. gada 22. maija līdz 2023. gada 26. maijam Erasmus+ programmas ietvaros Jelgavā viesojās  Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva) komandas pārstāvji. Mobilitāti Latvijā īstenoja divi Alītas profesionālās izglītības centra direktora vietnieki, projektu koordinatore un skolas psiholoģe. Pieredzes apmaiņas nolūkos tika organizēta vizīte arī Read more…

Attīstības centrs

Pedagogu konference ” 4i- izprast, izglītoties, iesaistīties, iekļaut “

2023, gada 27. maijā Jelgavā, kultūras namā “Rota” notika par tradīciju kļuvusī Jelgavas pamatskolas “Valdeka”-attīstības centra rīkotā pavasara konference pedagogiem.  Konferences mērķis ir iedvesmot, atbalstīt pedagogus, kuru tiešais ikdienas darbs saistīts ar iekļaujošās izglītības īstenošanu gan pirmsskolas, gan skolas vecumposmā. Šī gada konferences nosaukums un moto bija – “4i – Read more…

Attīstības centrs

Metodiskā diena

2022. gada 27. oktobrī Jelgavas pamatskolā “Valdeka” tika organizēta metodiskā diena, kurā pedagogi iepazinās ar vieglo valodu un tās izmantošanas iespējām mācību procesā. Par vieglo valodu un tās mērķtiecīgu izmatošanu iekļaujošā izglītībā stāstīja izglītības metodiķe Rūta Kozlova.Par gūto pieredzi Erasmus projektā “The 4Cs: Creativity,Critikal Thinking, Communication and Coloboration in Schools Read more…

Attīstības centrs

Papildina zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā

Jelgavas Centra pamatskolas pedagogi  papildina zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā Skolēnu brīvlaika nedēļas pirmajā dienā 24. oktobrī Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra izglītības metodiķi viesojās Jelgavas Centra pamatskolā, lai dalītos savā pieredzē un zināšanās par pedagoģiskā procesa plānošanu un vadīšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Read more…

Attīstības centrs

ERASMUS+ projekta K1 mobilitāte Itālijā

Turpinot dalību Erasmus + projektā, no 2022. gada 21. augusta līdz 28.augustam vispārējās izglītības angļu valodas skolotāja Arnita Spure, sākumskolas skolotāja Diāna Cabija un pirmsskolas izglītības skolotāja Inita Brunava devās uz mācību mobilitāti Itālijā, kur Erasmus+ projekta  ietvaros piedalījās profesionālas pilnveides kursos “Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Read more…

Attīstības centrs

Erasmus akreditācija

Erasmus akreditācija Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs pēdējo gadu laikā sekmīgi īstenoja vairākus Erasmus+ projektus, kas bija jauns izaicinājums visiem projekta dalībniekiem, jo iepriekš šādas pieredzes skolai nebija. Piešķirtais grants deva iespēju skolas pedagogiem un administrācijas pārstāvjiem, piedaloties Erasmus + mobilitātēs, gūt starptautisku pieredzi iekļaujošās un speciālās izglītības īstenošanas jomās Read more…

Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU studentiem

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU studentiem 2021. gada 27. septembrī mūsu skolas attīstības centra speciālisti virtuālajā vidē tikās ar LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. Semināra laikā studenti tika iepazīstināti ar Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra atbalsta sistēmu un individuālā darba ar izglītojamajiem īstenošanu iekļaujošajā izglītībā. Read more…

Attīstības centrs

Seminārs

 Seminārs “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”   Ventspils novada pirmsskolas pedagogiem 21.09.2021. mūsu skola ZOOM platformā rīkoja semināru “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs” Ventspils novada pirmsskolas pedagogiem. Uzsākot bērna obligāto izglītošanu no piecu gadu vecuma, izglītības iestādēm ir uzdots izvērtēt katra bērna speciālās vajadzības. Lai Read more…