Attīstības centrs

Zemgales reģiona izglītības iestāžu pedagogi papildina zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā

Zemgales reģiona  izglītības iestāžu pedagogi  papildina zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā Jaunais mācību gads iesākās ar aktīvu  Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs atbalsta speciālistu iesaistīšanos pedagoģisko pilnveides kursu organizēšanā un īstenošanā  Zemgales reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem.                         Read more…

Attīstības centrs

Metodiskā diena Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» pedagogiem

Metodiskā diena Iecavas pirmsskolas  izglītības iestādes «Cālītis» pedagogiem   2020.gada 19. oktobrī mūsu skolā viesojās Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» vadības komanda kopā ar atbalsta speciālistiem un pedagogiem, lai papildinātu zināšanas un saņemtu atbildes uz svarīgiem jautājumiem par iekļaujošās izglītības īstenošanu savā izglītības iestādē. Tika pārrunātas kolēģiem aktuālas tēmas: izglītības Read more…

Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem 2020. gada 24. septembrī mūsu skolā nu jau otro gadu viesojās LLU IMI 2. kursa studenti studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. Semināra laikā studentiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par speciālās izglītības programmām un to īstenošanu, kā arī par iekļaujošās izglītības īstenošanas pamatprincipiem vispārizglītojošajās Read more…

Attīstības centrs

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra attālināta konsultatīva atbalsta nodrošināšana

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra attālināta konsultatīva atbalsta nodrošināšana. Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra speciālisti katru darba dienu no plkst. 8.30- 17.00. nodrošina attālinātas konsultācijas citu izglītības iestāžu izglītojamiem un vecākiem /likumiskiem pārstāvjiem, kā arī sniedz metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem kvalitatīvas speciālās izglītības īstenošanai. Atbalstu nodrošina: Direktora vietniece Read more…

Attīstības centrs

Jelgavas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci par iekļaujošo izglītību.

Jelgavas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci par iekļaujošo izglītību. 2020. gada 15. janvārī Jelgavas 6. vidusskolā tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”.   Divdesmit deviņi skolas pedagogi papildināja savu pieredzi, guva jaunas atziņas un idejas mācību procesa organizēšanai klasē, ja Read more…

Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs.

Informatīvi izglītojošs seminārs Mežotnes sākumskolā. 2020. gada 14. janvārī mūsu skolas izglītības metodiķes viesojās Mežotnes sākumskolā, lai pārrunātu tēmas, kas saistītas ar iekļaujošās izglītības realizēšanu skolā. Seminārā piedalījās ne tikai Mežotnes sākumskolas pedagogi, bet arī kolēģi no Vecsaules pamatskolas. Seminārā tika pārrunāti priekšnoteikumi sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanai un mācību procesa Read more…

Attīstības centrs

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi gūst jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības sekmīgai īstenošanai

Vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi gūst jaunas zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības sekmīgai īstenošanai. Arī šajā mācību gadā no 2019.gada augusta līdz novembrim  Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju realizēja divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņu stundu apjomā – “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, Read more…

Attīstības centrs

Starptautisks pasākums Vācijā

Starptautisks pasākums Vācijā              Mūsu skolas metodiķe Ilze Šteinburga, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, no 6. oktobra  līdz 10. oktobrim piedalījās starptautiskā pasākumā „SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects”, kas norisinājās Vācijā Frankfurtē pie Mainas.               Šī pasākuma mērķis bija iepazīties ar programmu “Erasmus+: Jaunatne Read more…

Attīstības centrs

Metodiskā diena.

2019.gada 22. oktobrī mūsu skolas pedagogi viesojās Šauļu logopēdiskajā skolā Lietuvā. Iepazināmies ar  Šauļu logopēdiskās skolas  darbības virzieniem  un  pieredzi iekļaujošās izglītības īstenošanā Lietuvā, kā arī piedalījāmies mācību stundās. Pedagogi iepazina starpdisciplinārās stundas: “Baltijas zelts”, “Eņģelis”, “Iepazīsti sevi” un matemātikas stundu par ģeometriskajām figūrām plaknē, kā arī nodarbības logopēdijā. Mums Read more…