Attīstības centrs

Erasmus akreditācija

Erasmus akreditācija Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs pēdējo gadu laikā sekmīgi īstenoja vairākus Erasmus+ projektus, kas bija jauns izaicinājums visiem projekta dalībniekiem, jo iepriekš šādas pieredzes skolai nebija. Piešķirtais grants deva iespēju skolas pedagogiem un administrācijas pārstāvjiem, piedaloties Erasmus + mobilitātēs, gūt starptautisku pieredzi iekļaujošās un speciālās izglītības īstenošanas jomās Read more…

Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU studentiem

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU studentiem 2021. gada 27. septembrī mūsu skolas attīstības centra speciālisti virtuālajā vidē tikās ar LLU IMI 2. kursa studentiem studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. Semināra laikā studenti tika iepazīstināti ar Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra atbalsta sistēmu un individuālā darba ar izglītojamajiem īstenošanu iekļaujošajā izglītībā. Read more…

Attīstības centrs

Seminārs

 Seminārs “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”   Ventspils novada pirmsskolas pedagogiem 21.09.2021. mūsu skola ZOOM platformā rīkoja semināru “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs” Ventspils novada pirmsskolas pedagogiem. Uzsākot bērna obligāto izglītošanu no piecu gadu vecuma, izglītības iestādēm ir uzdots izvērtēt katra bērna speciālās vajadzības. Lai Read more…

Attīstības centrs

Zemgales reģiona izglītības iestāžu pedagogi papildina zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā

Zemgales reģiona  izglītības iestāžu pedagogi  papildina zināšanas un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā Jaunais mācību gads iesākās ar aktīvu  Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs atbalsta speciālistu iesaistīšanos pedagoģisko pilnveides kursu organizēšanā un īstenošanā  Zemgales reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem.                         Read more…

Attīstības centrs

Metodiskā diena Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» pedagogiem

Metodiskā diena Iecavas pirmsskolas  izglītības iestādes «Cālītis» pedagogiem   2020.gada 19. oktobrī mūsu skolā viesojās Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» vadības komanda kopā ar atbalsta speciālistiem un pedagogiem, lai papildinātu zināšanas un saņemtu atbildes uz svarīgiem jautājumiem par iekļaujošās izglītības īstenošanu savā izglītības iestādē. Tika pārrunātas kolēģiem aktuālas tēmas: izglītības Read more…

Attīstības centrs

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem

Informatīvi izglītojošs seminārs LLU IMI studentiem 2020. gada 24. septembrī mūsu skolā nu jau otro gadu viesojās LLU IMI 2. kursa studenti studiju kursa “Speciālā pedagoģija” ietvaros. Semināra laikā studentiem bija iespēja papildināt savas zināšanas par speciālās izglītības programmām un to īstenošanu, kā arī par iekļaujošās izglītības īstenošanas pamatprincipiem vispārizglītojošajās Read more…

Attīstības centrs

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra attālināta konsultatīva atbalsta nodrošināšana

Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra attālināta konsultatīva atbalsta nodrošināšana. Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra speciālisti katru darba dienu no plkst. 8.30- 17.00. nodrošina attālinātas konsultācijas citu izglītības iestāžu izglītojamiem un vecākiem /likumiskiem pārstāvjiem, kā arī sniedz metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem kvalitatīvas speciālās izglītības īstenošanai. Atbalstu nodrošina: Direktora vietniece Read more…

Attīstības centrs

Jelgavas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci par iekļaujošo izglītību.

Jelgavas pedagogi pilnveido savu profesionālo kompetenci par iekļaujošo izglītību. 2020. gada 15. janvārī Jelgavas 6. vidusskolā tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Pedagoģiskā procesa organizēšana skolā iekļaujot izglītojamos ar speciālām vajadzībām”.   Divdesmit deviņi skolas pedagogi papildināja savu pieredzi, guva jaunas atziņas un idejas mācību procesa organizēšanai klasē, ja Read more…