Attīstības centrs

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs

Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura piedāvā speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskiem, somatiskiem, mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem. http://www.jpskvaldeka.lv/ Sniedzam bezmaksas individuālas konsultācijas (izglītības metodiķi, speciālais pedagogs un speciālais pedagogs, kas strādā pēc Montesori metodes, Read more…

Jaunumi

Pirmsskolas izlaidums

2. jūnijā klāt beidzot bija lielie gaidīšanas svētki, kad Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra astoņi pirmsskolas grupiņas absolventi braši iesoļoja skolas aktu zālē uz savu pēdējo kopīgo pirmsskolas pasākumu – IZLAIDUMU, lai jau pavisam drīz ar lepnumu varētu teikt: paliec Read more…